Unit Keselamatan

on .

Penyelarasan & Pematuhan
tick red Menentukan polisi dan prosedur keselamatan IPKKM
tick red Melaksanakan Inspektorat Keselamatan Perlindungan ke atas Bahagian-bahagian di IPKKM dan Fasiliti-fasiliti dibawah KKM
tick red Menguruskan pelantikan pegawai awam di bawah Seksyen 2B, Akta Rahsia Rasmi 1972 bagi KKM
tick red Menguruskan pelantikan Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ) dan Penolong Pegawai Keselamatan Jabatan (PPKJ) di IPKKM
tick red Bekerjasama dengan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia dan agensi-agensi keselamatan yang lain seperti Majlis Keselamatan Negara, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat malaysia dalam menyelaras keselamatan aset fizikal, informasi dan personel
tick red Menguruskan penurunan taraf serta pelupusan fail rahsia rasmi di IPKKM
tick red Memberi khidmat runding dan nasihat berhubung keselamatan di IPKKM
tick red Merancang, mengurus dan menilai kawalan keselamatan oleh syarikat kawalan keselamatan swasta di KKM
 
Penyelarasan & Pematuhan
tick red Menilai dan menguruskan sistem-sistem keselamatan di IPKKM
tick red Menguat kuasa dan melaksanakan peraturan-peraturan keselamatan di IPKKM
tick red Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kawalan keselamatan aspek fizikal dan personel di IPKKM
tick red Urusetia kepada Pasukan Bertindak kebakaran dan Kecemasan (PBKK) di IPKKM
tick red Menyelaras dan menganjurkan Kursus Kebakaran serta Latihan Pengungsian bangunan di IPKKM
tick red Mengeluarkan Pas Keselamatan dan Kad Pengenalan jabatan di IPKKM
tick red Menguruskan kawalan keselamatan Majlis-majlis Rasmi IPKKM
tick red Melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan ke atas perkhidmatan kawalan keselamatan swasta di IPKKM