Unit Kewangan

on .

Belanjawan
tick red Menyelaras, memantau dan menganalisa keperluan belanja mengurus dan pembangunan bagi IPKKM
tick red Melaras penyediaan bajet berdasarkan OBB
tick red Menerima dan mengagih waran peruntukan belanja kepada PTJ di IPKKM
tick red Menyelaras dan menyedia laporan perbelanjaan bulanan dan tahunan PTJ
tick red Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun IPKKM
 
Kewangan Am
tick red Mengurus bayaran perkhidmatan dan uitiliti, tuntutan perjalanan anggota IPKKM, bil minyak, bil penyelenggaraan, bil penginapan bagi pengurusan atasan KKM dan waran udara
tick red Mengurus permohonan keraian anggota pentadbiran KKM, anggota pengurusan KKM
tick red Mengurus permohonan sara ubat, pinjaman komputer, bank deraf bagi persidangan antarabangsa, bayaran balik bagi anggota di IPKKM
 
Gaji & Elaun
tick red Mengurus pembayaran gaji, elaun dan kemudahan kewangan lain kepada anggota IPKKM termasuk penyandang jawatan simpanan latihan
tick red Memproses sijil hutang / tak berhutang, bayaran urusan jenazah
tick red Memproses pembayaran ganjaran kontrak
tick red Urusan pemotongan gaji, KWSP, cukai pendapatan, pinjaman perumahan, potongan sewa rumah kerajaan
tick red Mengurus bayaran tuntutan lebih masa
 
Hasil
tick red Bertindak sebagai pemungut hasil PTJ2
tick red Mengurus rekod perakaunan, buku resit, Kew.8, buku tunai Kew.248, penyata penyesuaian buku vot mengurus
tick red Memperakuan kutipan hasil / terimaan
tick red Menyemak penyata penyesuaian hasil
 
Antarabangsa
tick red Menguruskan permohonan urusan persendirian ke luar negara bagi penjawat awam KKM
tick red Mengurus permohonan ke luar negara bagi menghadiri persidangan / mesyuarat rasmi yang menggunakan peruntukan "One Off"
tick red Menguruskan permohonan ke luar negara rasmi atas tajaan yang diterima pegawai KKM