Unit Inovasi & Kualiti

on .

Inovasi & Kualiti
tick red Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Inovasi (JPI) KKM, Jawatankuasa Memajukan Penyampaian Perkhidmatan (MPP) KKM, dan Jawatankuasa Panel Penilaian Inovasi (JPPI) KKM.
tick red Merancang, menyelaras, mengurus dan menjadi focal point berkaitan inovasi di semua peringkat KKM dan pihak luar seperti MAMPU, Unit Inovasi Khas (UNIK) JPM dan MOSTI.
tick red Urusetia induk Sambutan Hari Inovasi KKM.
tick red Urusetia Jawatankuasa Pemandu Sistem Star Rating (SSR) KKM.
tick red Menguruskan pelaksanaan Pensijilan MS ISO 9001:2015 Bahagian Khidmat Pengurusan.
tick red Urusetia Jawatankuasa Induk Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) KKM.