Unit KPI

on .

KPI
tick red Membantu menetapkan program-program untuk mencapai KPI YB Menteri dan Timbalan Menteri serta Pengurusan Tertinggi KKM
tick red Menyelaras KPI YB Menteri dengan Timbalan Menteri dan Pegawai Pegawai kanan Kementerian
tick red Memantau dan mengawasi pelaksanaan pelan tindakan/program-program yang telah ditetapkan dalam mencapai KPI YB menteri, Timbalan Menteri dan Pengurusan Tertinggi KKM
tick red Menyelaras KPI YB Menteri dengan Unit Pelaksanaan Pengurusan Prestasi (PEMANDU), JPM
tick red Menyelaras Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA) KKM bagi Bahagian Khidmat Pengurusan