Unit Parlimen

on .

Parlimen
tick red Menguruskan penyediaan draf Aturan Urusan Mesyuarat (AUM) parlimen Dewan Rakyat /Dewan Negara pepada bahagian bertanggungjawab susulan daripada mesyuarat pra persidangan parlimen yang dipengerusikan oleh Setiausaha Dewan Rakyat / Setiausaha Dewan Negara.
tick red Menguruskan penyelarasan penyediaan draf jawapan parlimen termasuk penyemakan dan suntingan bagi pertanyaan lisan, bukan lisan dari bahagian bertanggungjawab.
tick red Menjadi urus setia bagi mesyuarat pemurnian jawapan parlimen bagi isu-isu utama melibatkan dasar kementerian yang dipengerusikan oleh YB Menteri Kesihatan (YBMK) / YB Timbalan Menteri Kesihatan (YBTMK).
tick red Menguruskan jawapan bagi isu-isu berbangkit yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat semasa sesi jawab lisan, perbahasan titah diraja, waktu pertanyaan menteri (Minister’s Question Time – MQT), usul serta kamar khas berkaitan KKM Di Parlimen.
tick red Menguruskan pesanan tempatan (LO) untuk makan minum di parlimen bagi pegawai-pegawai KKM yang hadir ke parlimen untuk urusan rasmi Kementerian di parlimen.
tick red Menguruskan pegawai bertugas parlimen di parlimen.