Pembangunan & Khidmat Nasihat

on .

Sehingga kini (30 Jun 2013), terdapat sebanyak 102 buah perpustakaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang terdapat di hospital, kolej (termasuk KSKB) dan institusi (termasuk Ibu Pejabat KKM).

Fungsi

  • Merancang keperluan peruntukan dan belanjawan dalam "Collection Development" sumber maklumat perpustakaan di bawah KKM;
  • Memantau dan memberi khidmat nasihat kepada perpustakaan di bawah KKM;
  • Mengurus keperluan latihan dalam memantapkan modal insan perpustakaan;
  • Menyelaras penyeragaman dasar dan standard yang digunapakai bagi semua perpustakaan di bawah KKM.