Perkhidmatan Perpustakaan & Maklumat

on .

tick red Memantau dan memberi khidmat nasihat kepada perpustakaan di bawah KKM
tick red Merancang, mengurus dan melaksanakan keperluan latihan dalam memantapkan pembangunan modal insan perpustakaan di bawah KKM
tick red Menguruskan pembangunan koleksi perpustakaan dan melaksanakan pendokumentasian mengikut standard kebangsaan dan antarabangsa
tick red Mengurus dan melaksanakan pembangunan dan penggunaan perpustakaan digital KKM
tick red Memberi khidmat nasihat mengenai pembangunan Sistem Perpustakaan Bersepadu bagi perpustakaan di bawah KKM
tick red Menyediakan perkhidmatan pinjaman, pemulangan, dan rujukan untuk menyokong keperluan maklumat warga IPKKM
tick red Merancang dan melaksanakan aktiviti galakan membaca bagi membudayakan pembelajaran sepanjang hayat warga IPKKM
tick red Merancang dan melaksanakan aktiviti galakan membaca bagi membudayakan pembelajaran sepanjang hayat warga IPKKM

Waktu Perkhidmatan

Isnin – Jumaat

08.00am-05.00pm

Sabtu, Ahad & Cuti Umum

Tutup