Unit Pengurusan Rekod

on .

DDMS
tick red Menyelaras pelaksanaan Sistem Digital Document Management System di IPKKM
tick red Perluasan Sistem DDMS di Hospital dan JKN
 
Pengurusan Rekod
tick red Pelupusan Fail
tick red Khidmat Nasihat
tick red PRJ / PTRJ
tick red Mesyuarat penyelarasan pengurusan rekod IPKKM
tick red Kursus dan Bengkel
 
Pengurusan Surat Menyurat
tick red Menguruskan penghantaran / penerimaan surat menyurat dari luar dan dalaman IPKKM
tick red Pos Laju, Pos Biasa, Pos Berdaftar, Mel Udara, Bungkusan, Kurier, Dengan Tangan
 
Fail Peribadi
tick red Menguruskan fail peribadi kakitangan KKM menggunakan Sistem Pengurusan Fail Peribadi