Cawangan Parlimen & Kualiti

Unit Penyelarasan Parlimen
arrow 31 xxl 
Laporan Pegawai Bertugas - 'Lampiran C' (contoh) - download 4 
arrow 31 xxl Laporan Pegawai Bertugas - 'Lampiran C' (kosong) - download 4
arrow 31 xxl Memohon untuk menjawab pertanyaan bagi pihak YBMK (Lampiran D) - download 4
arrow 31 xxl Borang Maklumbalas Perbahasan / Penggulungan Parlimen - download 4
 


Unit Inovasi

arrow 31 xxl
 
Garis Panduan Mekanisme Pengkomersialan Produk Inovasi KKM - download 4 new animated
    
    Penilaian Indeks Penarafan Bintang (SSR) & Pelaksanaan EKSA Serta 
    Mystery Shopping Do-It-Yourself (DIY) 2017

  
  arrow 31 xxl  Pelaksanaan Sesi Bimbingan & Runding Cara Agensi - 
download 4 
    arrow 31 xxl Taklimat Overview - 
download 4
    arrow 31 xxl Pelaksanaan EKSA Do-It-Yourself (DIY) - download 4
    arrow 31 xxl Pelaksanaan Mystery Shopping Do-It-Yourself (DIY) - download 4

Cawangan Pengurusan Am

Unit Pengurusan Sumber Manusia
arrow 31 xxl Panduan Urusan Perkhidmatan JSL - download 4
arrow 31 xxl Senarai Semak Permohonan Cuti Separuh Gaji - download 4
arrow 31 xxl Senarai Semak Permohonan Cuti Tanpa Gaji Urusan Persendirian - download 4

arrow 31 xxl Borang Pertukaran Dalaman B-BKP-PK-SM-07/01 - download 4
    
    Sub-Unit Latihan

     arrow 31 xxl Borang Permohonan Program Transformasi Minda IPKKM - download 4


Unit Pentadbiran
arrow 31 xxl Borang Permohonan Kelulusan Penggunaan Inden Minyak Petrol bagi Gred Utama / Khas A, B, & C - download 4
arrow 31 xxl Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan Jabatan - download 4
arrow 31 xxl Borang Permohonan Dewan Serbaguna & Bilik Gerakan - download 4 new animated
arrow 31 xxl Borang Tempahan Makanan - download 4

arrow 31 xxl Borang Permohonan Bekalan Barang Runcit - download 4 


Unit Protokol
arrow 31 xxl Kit Pengurusan Persidangan Antarabangsa - download 4
arrow 31 xxl Tatacara Penganjuran Majlis Rasmi - download 4

Cawangan Kewangan & Pengurusan Aset

Unit Pengurusan Aset
arrow 31 xxl Borang Pengesahan Ketua Jabatan (Borang A) - download 4
arrow 31 xxl Draf Perjanjian Penyewaan Terkini - OGOS 2011 - download 4
arrow 31 xxl Borang JRP - download 4
arrow 31 xxl Borang JRK - download 4
arrow 31 xxl Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan - download 4
arrow 31 xxl Borang Aduan Kerosakan dan Penyelenggaraan Bangunan IPKKM


Unit Kewangan
arrow 31 xxl Borang Subsidi TASKA - download 4   
arrow 31 xxl Borang Permohonan Ke Luar Negara (Persendirian) - download pdf  download doc new animated

arrow 31 xxl Borang Permohonan Ke Luar Negara (Persendirian Berulang Alik) - download pdf  download doc new animated
arrow 31 xxl Borang Permohonan Ke Luar Negara (Urusan Rasmi) - download pdf  download doc new animated
arrow 31 xxl Borang Permohonan Insuran Ke Luar Negara (Persendirian) - download 4 
arrow 31 xxl Surat TKSU(P) - Peraturan Perjalanan Pegawai Ke Luar Negara Urusan Persendirian - download 4  new animated
arrow 31 xxl Garis Panduan Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Urusan Persendirian 2019 - download 4  new animated
arrow 31 xxl Borang & Pekeliling Permohonan Kemudahan Perubatan - download 4 
arrow 31 xxl Garis Panduan Permohonan Ke Luar Negara Bagi Pegawai KKM Yang Akan Menyertai Misi Bantuan Kemanusiaan - download 4  
 

    Dokumen Kerja Lebih Masa
arrow 31 xxl Borang Pengesahan Ketua Jabatan - download 4
arrow 31 xxl Senarai Semak - download 4
arrow 31 xxl Format Tuntutan Kerja Lebih Masa - download 4

    Dokumen TNT
arrow 31 xxl Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negeri - download 4

arrow 31 xxl Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri - download 4 
arrow 31 xxl Borang Skim Pinjaman Komputer (BARU) - download 4
arrow 31 xxl Elaun Bertukar dan Berpindah Rumah & Luar Stesen - download 4
arrow 31 xxl Elaun Penceramah dan Fasilitator - download 4
arrow 31 xxl Elaun Pengawas Peperiksaan - download 4
arrow 31 xxl Kadar, Borang Pelbagai dan Pekeliling Berkaitan - download 4

Unit Keselamatan
arrow 31 xxl Borang Kebenaran Memasuki dan Melaksanakan Kerja-Kerja Berkaitan di Bangunan IPKKM - download 4
arrow 31 xxl
Borang Permohonan Kemudahan Tempat Letak Kereta Khas (TLK) Mesyuarat, KKM, Kompleks E - download 4
arrow 31 xxl Borang aduan / Pelanggaran Keselamatan Blok E1/ E3/  E6/ E7 & E10 - download 4
arrow 31 xxl
 
Borang permohonan Pas Akses - download 4
arrow 31 xxl
 
Borang Permohonan Pas Jabatan - download 4
arrow 31 xxl
Borang Serahan Barang - download 4

Cawangan Sumber Maklumat & Rekod

Unit Pengurusan Rekod
arrow 31 xxl Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Awam (Arkib 2/08) - 
download 4
arrow 31 xxl Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Elektronik (Arkib 3/08) - download 4
arrow 31 xxl Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan Dan Perakaunan (Kewangan-Arkib 4/08) - download 4 
arrow 31 xxl Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Pandang Dengar (Arkib 8/08) - download 4
arrow 31 xxl Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Terbitan Dan Bahan Bercetak (Arkib 9/08) - 
download 4 
arrow 31 xxl Borang Permohonan Bagi Pemindahan Rekod Awam (Arkib 11/08) -download 4
arrow 31 xxl Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam (Arkib 12/08) download 4

arrow 31 xxl Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan Dan Perakaunan (Arkib 13/08) download 4
arrow 31 xxl Akta Arkib Negara 2013 - download 4
arrow 31 xxl Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 - download 4
arrow 31 xxl Surat Pekeliling Am Bil 4 Tahun 2015 - download 4
arrow 31 xxl Tatacara Penggunaan Jadual Pelupusan rekod (JPR) - download 4
arrow 31 xxl Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am - download 4
arrow 31 xxl Jadual Pelupusan Rekod Urusan Fungsian - download 4

arrow 31 xxl Jadual Pelupusan Rekod Perakaunan dan Kewangan - download 4
arrow 31 xxl Jadual Pelupusan Rekod Perubatan - 
download 4

arrow 31 xxl Sistem Pengurusan Kualiti - 
arrow 31 xxl Prosedur Standard Pengurusan Mel  
download 4 
arrow 31 xxl Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam  
download 4 
new animated

Unit Sumber Maklumat
arrow 31 xxl
  Borang Keahlian Perpustakaan IPKKM - download 4
Umum

Borang
arrow 31 xxl 
Borang Pengurusan Email (Individu) - download 4