Aktiviti EKSA Zon Pengurusan

on .

JULAI - DISEMBER 2018

BIL. AKTIVITI TARIKH TEMPAT CATATAN GALERI GAMBAR
1.

Perlaksanaan sisi Audit Dalam EKSA di Zon Pengurusan Bilangan 2 Tahun 2018.

 7 - 9 Ogos 2018 Seluruh unit dan  lokasi Zon Pengurusan IPKKM

JK Audit EKSA Zon Pengurusan. Audit dilaksanakan bagi persediaan sesi Audit Dalam peringkat IPKKM oleh JK Audit Induk EKSA KKM

 
2.

Sesi Audit Dalam Amalan EKSA peringkat IPKKM di Zon Pengurusan

14 Ogos 2018  Seluruh Bahagian Khidmat Pengurusan 

JK Audit Induk EKSA IPKKM. Pencapaian pada tahap cemerlang iaitu skor 98.1% 

 
3.

Lawatan Penanda Aras Jawatankuasa Pemandu EKSA Zon Pengurusan ke Kementerian Sumber Manusia (KSM)

 16 Ogos 2018 Kementerian Sumber Manusia Kompleks D WP Putrajaya  Anjuran JK Latihan EKSA Zon Pengurusan  
4.

Penglibatan dalam program Taklimat Pemantapan Amalan EKSA Bagi Penyelaras Zon Dan Juruaudit Peringkat IPKKM

26 September 2018   Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu (BSKB) KKM Anjuran JK Latihan Induk EKSA IPKKM  
5.

Lawatan penanda aras EKSA daripada Zon Pembangunan Kesihatan Keluarga (BPKK) KKM Siri 1 (Kumpulan 1)

 16 Oktober 2018 Sekitar Zon Pengerusan  Penyelaras EKSA dan semua JK Eksa Zon Pengurusan galery
6. Lawatan penanda aras EKSA daripada Zon Pembangunan Kesihatan Keluarga (BPKK) KKM Siri 2 (Kumpulan 2) 18 Oktober 2018   Sekitar Zon Pengurusan Penyelaras EKSA dan semua JK Eksa Zon Pengurusan  galery
7. Perlaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Perlaksanaan EKSA Bahagian Khidmat Pengurusan (Zon Pengurusan) KKM Bilangan 2 Tahun 2018  4 Disember 2018 Bilik Mesyuarat Inovasi IPKKM  Peyelaras EKSA dan dipengerusikan oleh Setiausaha Bahagian BKP