Cawangan Kewangan & Pengurusan Aset

on .

Cawangan Kewangan & Pengurusan Aset
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 8, Blok E7, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Malaysia
Tel :03-8883 2630
Faks :03-8881 0100