Pertukaran & Penempatan Pegawai

on .

PEMBERITAHUAN PERTUKARAN / PENEMPATAN PEGAWAI DI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN - new animated

BIL. NAMA JAWATAN / GRED BERTUKAR MASUK / DITEMPATKAN BERTUKAR KELUAR TARIKH BERKUATKUASA
1.

MOHD ZULHADI BIN KAMARULZAMAN

AKAUNTAN - W41

UNIT KEWANGAN

 

1-6-2018
2.

ASLINA BINTI MOHAMED SHARIFF

PENOLONG AKAUNTAN - W36 UNIT KEWANGAN   1-6-2018
3.

ANNISA BINTI MISKON

PEGAWAI ARKIB - S41   JPM (MAMPU) 2-7-2018
4.

NURULAINI BINTI ABD RAHMAN

PEMB. TADBIR (P/O) - N19   HOSPITAL PUTRAJAYA 25-6-2018
5.

 

       
6.          
7.